Zajęcia świetlicowe
Start Zajęcia świetlicowe
Zajęcia świetlicowe
  • Instruktor: Janina Sitek, Ewelina Chmurak
  • Zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 15:00 -16:00

 

Uczestnicy zajęć uczą się prawidłowych postaw zachowań, poznają samych siebie i uczą się współpracy w grupie. W ramach zajęć mogą liczyć na pomoc w przygotowaniu pracy domowej, grać z rówieśnikami w gry planszowe oraz uczestniczyć w zajęciach plastycznych. Jest to forma zajęć dla osób o niesprecyzowanych zainteresowaniach.

 

facebookDzieje się ...

No images