Rada programowa

Rada Programowa Dzielnicowego Domu Kultury jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora w zakresie prowadzenia Domu Kultury.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta nr V/60/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz §9 ust.2 Statutu Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich (Uchwała nr XXXIV/ 373/2009 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009) została powołana Rada Programowa Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich w składzie:

Jerzy Krauza - Przewodniczący

Bożena Cichocka - Zastępca Przewodniczącego

Iwona Zorychta - Sekretarz

 

Członkowie:

Dariusz Bednarski

Bartosz Szołtysik

Helena Warczok

Tadeusz Wieczorek

Kalendarz wydarzeń

Facebook

Partnerzy

© 2021 Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich
Free Joomla! templates by AgeThemes