Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ddkpiekary.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 30 MARZEC 2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 MARZEC 2020
Data aktualizacji bieżącej, uwzględniająca spełnienie aktualnych wymagań: trwają
Oświadczenie sporządzono dnia: 14.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Dla strony ddkpiekary.com.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa ddkpiekary.com.pl spełnia wymagania w 88,89%.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Wygląd strony
Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
-  konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
-  tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny
   tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
-  nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
-  linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
-  fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne
   obramowanie na aktywnych elementach strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab
   jest logiczna,
-  pułapki klawiaturowe – wykluczone,
-  wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Michał Gaweł.
Kontaktować się można pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie ddkpiekary.com.pl oraz żądania zapewnienia dostępności należy zgłaszać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
a także dzwoniąc na numer telefonu (32) 287 95 66.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia
z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 9

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, główne od ul. Roździeńskiego w dół
      po  schodach, drugie  ewakuacyjne od strony ogródków działkowych.
 • Sekretariat znajduje się na parterze budynku.
 • Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak windy.
 • Toaleta ogólnodostępna znajduje się na piętrze budynku.
 • Na parkingu znajdującym się wzdłuż pasa drogowego, przy ulicy Roździeńskiego
     znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem   przewodnikiem.

 

Budynek Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul. Szymanowskiego 2b

 •  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, główne od ul. Szymanowskiego 2b,
     drugie ewakuacyjne z boku budynku. Dom kultury znajduje się na piętrze
 •  Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia
     biurowe w budynku. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych.
 •  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze.
 •  Na parkingu przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób
      niepełnosprawnych.
 •  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
     przewodnikiem.
 •  W budynkach Dzielnicowego Domu Kultury  nie ma pętli indukcyjnych.
 •  W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
     w  druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt z Dzielnicowym Domem Kultury w Piekarach Śląskich  możliwy jest
w szczególności poprzez:

 1.  korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1.  przesyłanie faksów na numer (32) 287 95 66,
 2.  korespondencję pisemną na adres:

Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich

ul. Roździeńskiego 99

41-946 Piekary Śląskie

Na miejscu nie ma tłumacza języka migowego. Można jednak skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną
w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Kalendarz wydarzeń

Facebook

Partnerzy

Odsłon artykułów:
57220
© 2021 Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich
Free Joomla! templates by AgeThemes